1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Afet bölgesinde DASK düzenlemesi

Afet bölgesinde DASK düzenlemesi

- - 2 dk okuma süresi
47
1727196198

Kararnameye göre, afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yıkık veya ağır hasarlı olarak tespit edilmiş konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için 7269 sayılı kanun hükümleri gereğince hak sahibi olma ve borçlandırmaları yapılma kaydıyla, bu yapıların inşası veya kredi sağlanmasında DASK aranmayacak.

Konut, işyeri ve diğer yapılan yeniden inşasında veya kredi sağlanmasında kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmeyeceğine yönelik kısıtlayıcı hüküm uygulanmayacak.

Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 7269 sayılı kanundan faydalanarak inşaat kredisi tahsisi ya da bina yapımı isteyenlerin hak sahipliği başvurusuna ilişkin duyuru Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde ilan edilecek ve hak sahiplerinin 2 ay içinde başvurması istenecek. Bu süre gerektiğinde en fazla 1 ay uzatılabilecek.

Karara göre depremin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu kadastro işlemleri ile verilmesi gereken beyanname ve sözleşmeleri her türlü vergi, resim, katılma payı ücret ve harçtan istisna tutulacak.

Buna göre, yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamında her türlü prefabrik, konteyner ve geçici barınma malzemesi, yapı malzemesi, makine, afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak motorlu taşıtlar araç, gereç ve teçhizat, yedek parça ve yardım malzemeleri Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca ithal edilebilecek.

Hibya Haber Ajansı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın