1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Berkosan’dan kar dağıtımı

Berkosan’dan kar dağıtımı

- - 3 dk okuma süresi
25
8198886261

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş'de kar payı dağıtımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

''Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, kar dağıtım tablosuna uygun şekilde şirketimiz çıkarılmış sermayenin yüzde 11,11 oranında toplam 3.466.666,6666 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 19.129.365 TL net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 14.214.349,02 TL net dönem karı mevcuttur. 2022 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye muhasebe standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem karı olan 19.129.365 TL'den 710.717,45 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem karı 18.418.647,54 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden 1.560.000 TL tutarında birinci kar payı, 1.906.666,66 TL tutarında ikinci kar payı, 901.384,12 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 3.466.666,66 TL toplam brüt kar dağıtılması, 3.466.666,66 TL brüt karın yüzde 10'u tutarında kar dağıtım stopajı düşüldükten sonra 3.120.000 TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin yüzde 10'u olmak üzere kar payı dağıtılması ve dağıtılacak net kar payı tutarının 1.500.000 TL tutarındaki kısmının 20.06.2023 tarihinde ilk taksit, 1.620.000 TL tutarındaki kısmının 19.09.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi hususlarının olağan genel kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın