1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Boğaziçi Beton’dan pay geri alımı

Boğaziçi Beton’dan pay geri alımı

- - 2 dk okuma süresi
54
finance 337 4

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz yönetim kurulunun 13.01.2023 tarihli toplantısında; şirketimizin borsada işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde yeni bir pay geri alım programı açıklanmasına şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,15789’unu temsil eden azami 4.400.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına, pay geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 59.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, pay geri Alım Programının Uygulanacağı Sürenin 1 yıl belirlenmesine, yürütülecek pay geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Açıklanan geri alım programı çerçevesinde 22.02.2023 tarihinde 700.000 adet pay en düşük 13,02 TL en yüksek 13,47TL olmak üzere ortalama fiyat 13,2815 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı yüzde  0,18421’dir. Toplam Geri alınan pay adedi 14.997.323 adet olup sermayeye oranı yüzde 3,94666’dir.”

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın