1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Kültür harcamaları yüzde 31,8 arttı

Kültür harcamaları yüzde 31,8 arttı

- - 5 dk okuma süresi
71
finance 333

Kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre %31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında %1,1 olarak gerçekleşti.

Genel devlet ve özel kültür harcamaları, 2016-2021
9k=

Genel devlet kültür harcamalarının payı %52,4 oldu
 

2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %52,4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre %25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken harcamaların %72,2’si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay %17,8 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalkı kültür harcamasının %20,5’i televizyon ve ekipmanı alımına yapıldı
 

Hanehalklarının 2021 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; televizyon ve ekipmanı masrafları %20,5, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler %15,7 ve veri işlem ekipmanları %15,5 paya sahip oldu.

Harcama türlerine göre hanehalkı kültür harcamaları (%), 2021
Z

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin cirosu %61,4 arttı
 

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu önceki yıla göre %61,4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL olurken, faktör maliyetiyle katma değeri %64,1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu. Katma değerin %20,9’u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %13,3’ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %12,3’ü mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı %110,6 artarken kültürel mal ithalatı %29,8 arttı
 

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %110,6 artarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre %29,8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2021 yılında %4,3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %1,6 oldu.

    
Kültürel alanlara göre ihracat ve ithalat, 2021
2Q==

Kültürel istihdam %8,4 arttı
 

Kültürel istihdam 2021 yılında bir önceki yıla göre %8,4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların %63,1’i 30-54 yaş grubunda, %28,8’i 15-29 yaş grubunda, %7,9’u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2016-2021
Z

Kültürel istihdamda olanların %40,2’sini yükseköğretim mezunları oluşturdu
 

Kültürel istihdamda olanların %40,2’sini yükseköğretim mezunları, %36,4’ünü lise altı eğitimliler, %23,4’ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

Kültürel istihdamın %60,4’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı
 

Kültürel istihdamda olanların, %60,4’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %39,6’sı işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %74,1’i tam zamanlı çalışırken, %25,9’u yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,7 saat oldu.

El sanatları çalışanlarının payı %40,0 oldu
 

Kültürel istihdamın %89,3’ünü kültürel meslek alanlarında, %10,6’sını ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların %40,0’ını el sanatları çalışanları, %19,9’unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %8,4’ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, %7,9’unu ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları oluşturdu.

Kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%), 15+ yaş, 2021
9k=

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı %10,7 oldu
 

Kültürel istihdamın %27,9’unu kültürel faaliyet alanlarında, %72,0’ını ise kültürel olmayan faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı %10,7, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı %4,2, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise %4,0 oldu.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın