1. Anasayfa
  2. Ekonomi

- - 3 dk okuma süresi
86
finance 64 3

Marka Yatırım Holding A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Esas sözleşmenin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, şirketimiz özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.990,000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 78.712.500 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 375 oranında artırılarak 99.702.500 TL ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, nakden arttırılan 20.990.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 393.562,50 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 78.317.250 Türk Liralık kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
ortaklarımızın nakit olarak artırılan 78.712.500 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.”
 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın