1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Pasifik Gayrimenkul’den tahsisli sermaye artırımı

Pasifik Gayrimenkul’den tahsisli sermaye artırımı

- - 3 dk okuma süresi
52
entrepreneur

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.01.2023 tarihli 2023/3 sayılı bülteninde; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (Şirket) 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) “Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür”ü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 533.890.515 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin,

a) Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 5,35 TL’den aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b) Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve bahse konu şahıslar tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanması ve duyuruda Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların ilgili şahıslardan talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi,

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında bahse konu şahıslar tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satmasının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK’ya bilgi verilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın