1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 7 dk okuma süresi
104
5160735766

GLCVY… 03/03/2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla iştirak edildiği açıklanan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba Fırsat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (eski Unvanıyla "İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu") şirket tarafından 20 Milyon TL daha yatırım yapılmıştır.

IZINV… Şirketin yatırım vizyonu ve katma değerli alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, teknoloji sektöründe özellikle IoT bazlı akıllı cihazlar, e-sim ve taşınabilir modem alanında faaliyet gösteren ve internet sitesi uzerinden ağırlıklı olarak yabancılara hizmet veren PWT Teknoloji A.Ş. unvanlı şirkete %5 oranında iştirak etmesine, iştirak bedelinin 500.000 TL tutarında olmasına ve yönetim kurulunun imzalanacak sözleşmelerde yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

MIATK… MİA Teknoloji olarak bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır.

SANFM… Şirket aktifinde bulunan İstanbul İli Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi 1098 Ada 1 Parselde kayıtlı bulunan brüt 88 m2 olan konutun, SPK lisanslı 1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin 12.12.2022 tarihli 400-055-12-22- 0001 numaralı değerleme raporunda tespit edilen değerini aşacak şekilde 3.600.000,00 TL (KDV hariç) bedel üzerinden ilişkili taraf olan Ece ULKAT'a satış yoluyla devredilmesine ve satış bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir. Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı hesaplanırken Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller dikkate alınmıştır. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller dikkate alınmadığında oran 0,1435 olarak hesaplanmaktadır.

KCAER… Şirket, 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı %33,1 olan katma değerli ürün satışını 2022'de %42'ye çıkarmıştı. Bu oranı daha da ileri yükseltme hedefine paralel olarak, planladığı A2 fabrika revizyonlarını gerçekleştirmek ve yeni makine ve teçhizatları üretim hatlarında devreye almak için A2 fabrikasında 24 Nisan 2023 – 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapılacaktır. Duruş ardından yılın ikinci yarısındaki üretim planlamasıyla yıllık hedeflenen üretim ve sevkiyat miktarına ulaşılacaktır. Aliağa A2 fabrikasındaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz revizyon yatırımları sonrasında artacak olan katma değerli üretim miktarıyla şirket küresel rekabet gücünü ve ihracatını daha da artırmayı hedeflemektedir.

GLYHO… Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan GFS Holding A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak GFS Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla bir yönetim kurulu kararı alındığı ve başvuru evrakının tamamlanmasının ardından en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulacağı GFS Holding A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. GFS Holding A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin sermayesinin %66,6'sına sahiptir.

AGESA… Şirketin 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.487.697.055 TL, hayat dışı 39.925.451 TL olmak üzere toplam 1.527.622.506 TL olarak gerçekleşmiştir.

GOODY… İşletme sermayesinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için; fabrikalarındaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verildiği, İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesinin planlanmakta olduğu ve fabrikalarda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacağı belirtilmiştir.

ULUSE… Şirketin 07/04/2023 tarih ve 2023/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirket ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan Dubai'de mukim Eaton Enterprises (Hungary) Kft – Dubai Branch ünvanlı grup şirketinden 17/04/2023 tarihinde 13.500.000 USD tutarında 12 ay vadeli kredi kullanmasına karar verilmiş olup, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") m. 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil eden bu kredi işlemi tutarının maliyeti açısından her ne kadar anılan maddedeki %5'lik oranı aşmayacağı öngörülmekteyse de, krediye ilişkin emsale uygun faiz oranının belirlenme yöntemleri ile işlemin piyasa koşulları karşısındaki durumunun değerlendirilmesi için işlem öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluştan değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir. Şirketin müteakip 17/04/2023 tarih ve 2023/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilgili kredi işlemi öncesinde, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 10/04/2023 tarihli değerleme raporu incelenmiş olup, söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine ve söz konusu rapora uygun olarak işlemde uygulanacak faiz oranının % 9 olarak belirlenmesine karar verilmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın