1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 8 dk okuma süresi
77
analysis 3782319 960 720 600 x 400 16

ODAS…Grup bünyesindeki mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve grubumuzun gelir çeşitliğinin artırılmasına yönelik olarak Turizm ve Marina Yatırımları alanlarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu alanlarda grubun gelir çeşitliğine katkı sağlayacak yatırımların araştırılması ve uygun yatırımların yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

KMPUR…Şirket tarafından, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır.

MIATK…Firma , Japonya merkezli global pazarda inovasyon ve teknoloji devlerinden 110 bin çalışanı olan, 45 bin patent sahibi yaklaşık 28 milyar dolar değerinde Telekom, BT, 5G, Finans, Yapay Zeka ve Kamu Güvenliği alanında dünya genelinde 110 merkez ve ülkede ürün ve çözümler sağlayan bir teknoloji firması olan NEC Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından Türkmenistan’da kurulacak olan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında otoyol güvenlik, denetim ve ödeme sistemleri projesi için 490.000 USD bedelle ilk faz siparişini almıştır.

DIRIT…07.10.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere ; şirket bir grup yatırımcısı olağan üstü genel kurul toplanması için şirketimize ihtar çekmiş, Yönetim kurulumuz ise ilgili ihtara cevap verilmemesi konusunda karar almış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmış idi. Yine aynı yatırımcılar tarafından ISPARTA 4.Asliye Hukuk Mahkemesine 2022/327 esas numaralı dosya ile olağan üstü genel kurul toplanması için dava açılmış olup ,ilgili davaya şirketimizce itiraz edilmiştir.

DIRIT.. Şirket Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 535.000 TL tutarındaki borcu 36 ay vade ile ipotek teminatı karşılığında yapılandırılmış olup ,ilgili yapılandırmanın ilk taksit tutarı da peşinen ödenmiştir. İlgili tutar için şirketimiz taşınmaz ve bazı eski yönetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlıklarına yönelik ilgili kurumca konulan tüm hacizler de kaldırılmıştır.

BNTAS… Yönetim Kurulu aşağıda bilgileri bulunan; A. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bezirci Mahallesi , 101 ada, 6 parsel, B. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, 600 Evler Mahallesi, 2486 ada,1 parsel, C. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy Mahallesi, 133 ada 1 parselde bulunan gayrimenkuller, D. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy Mahallesi, 133 ada 2 parselde bulunan gayrimenkuller, E. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy Mahallesi 124 ada , 1 parselde bulunan gayrimenkuller’in F. Balıkesir İli Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesi 2484 Ada 11 Parsel’in G. Ömerli Mah. 3030 Sok. No.1 Bandırma adresindeki kutu fabrikasında bulunan makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları, H. 600 Evler Mahallesi, Örnek Sanayi Sitesi Bandırma adresindeki metal ofset baskı fabrikasında bulunan makinetesis-demirbaş ve taşıt araçları’nın Piyasa rayiç değerinin tespitini kapsayan “Değerleme / Ekspertiz Raporunun” hazırlanması amacı ile Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi N97/21 Kadıköy/İstanbul adresinde muhkim Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile 28.11.2022 tarih ve 2022/A321 numaralı sözleşmenin imzalanmasına, Yeniden değerleme yapılan kalemlerin 31.12.2022 yıl sonu mali tablolarında güncel değerleri ile yer almasına.katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARYE… Aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı ortaklıkları, yine Şirket %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (“Devir Alan”) bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiştir. İş bu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Devir Olunan Bağlı Ortaklıklarımız;  Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi  Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi  Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi  Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi  Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi  Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi  Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi Bahse konu birleşme sonucunda BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’nin sermayesi 300.000 TL’ye ulaşmıştır.

ALMAD… 1- Şirket 16.11.2022 tarih, 11/2 sayılı kararında kamuya açıklanmış olan; Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.’nin (Altınyağ Biodizel);  15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayenin %100’üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK’e devredilmesine,  2- Şirket sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Altınyağ Biodizel’in, sermayesinin tamamına sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait payların yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK’e satılması konusunda, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin (Deloitte) 28.11.2022 tarihli değerleme raporunda belirlenen 79.889.991 TL değerleme tutarı baz alınarak toplam 80.000.000 TL bedel üzerinden devredilmesine,  3- Şirket bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel’in sahibi olduğu Gürtaş’a ait paylarının devrine ilişkin olarak bağlı ortaklığımız Altınyağ Biodizel ile yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik arasında Hisse Alım Satım sözleşmesi tanzim edilmesine,  4- İşbu satış işleminden kaynaklanan 80.000.000 TL satış bedelinin 31.12.2022 tarihine kadar yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik’ten tahsil edilmesine,  5- Şirket bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel in sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

Kaynak A1 Capital

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın