1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 11 dk okuma süresi
76
screenshot 7 1

COSMOS… Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.12.2022 tarihli toplantısında; Şirket paylarının bir üst pazar olan Alt Pazarda işlem görmesine yönelik gerekli şartların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Yakın İzleme Pazarından bir üst pazar olan Alt Pazara geçmek için gerekli başvuru işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından bugün itibariyle üst pazara geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

CCOLA, AEFES… Coca-Cola İçecek A.Ş. (“Şirket” ya da “CCI”) ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.’nin (Anadolu Efes) %78,58 iştiraki olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Anadolu Etap Tarım”) ile bugün, Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Anadolu Etap İçecek”) sermayesini temsil eden payların %80’inin Şirket tarafından satın alınmasına (“İşlem”) ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi (“Anlaşma”) imzalanmıştır. Anadolu Etap Tarım’ın 100% bağlı ortaklığı konumunda bulunan Anadolu Etap İçecek, meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yapılan anlaşma ile CCI, Anadolu Etap İçecek’in sermayesini temsil eden payların %80’ini 112 milyon ABD Doları(“Tutar”) karşılığında satın alacak olup, Tutar, İşlemin tamamlanma tarihinden (“Kapanış Tarihi”) bir önceki işgünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş ABD Doları/TL döviz alış ve satış kurunun ortalaması esas alınarak belirlenecek kur ile satış fiyatının TL karşılığına denk gelen tutar olarak ödenecektir. Anlaşma için belirlenen firma değeri 214 milyon ABD Doları’dır. Anadolu Etap İçecek’in 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle gerçeğe uygun hisse değer aralığı tespitini içeren bağımsız değerleme raporu KPMG tarafından hazırlanmıştır. İşlemin tamamlanması, Anlaşmada yer alan ön şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu iznine tabi bulunmaktadır.

AEFES… Şirketin %50,3 oranında iştiraki Coca-Cola İçecek (“CCI”) ile %78,6 oranında iştiraki AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Anadolu Etap Tarım”) arasında bugün, Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Anadolu Etap İçecek”) sermayesini temsil eden payların %80’ini CCI’ya satmasına ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Anadolu Etap İçecek, meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetlerinde bulunmakta olup Anadolu Etap Tarım’ın 100% bağlı ortaklığı konumundadır. Anadolu Etap’ın Anadolu Etap İçecek aracılığıyla büyüyen meyve ve sebze suyu konsantre işi ile CCI’ın artan gazsız içecek satışları iki şirket arasında daha fazla sinerji yaratma fırsatı ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle işlemin, CCI’ya meyve piyasasında uzmanlık kazandırma ve meyve suyu konsantresi satın alımı ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını hayata geçirme konusunda katkı sağlaması beklenirken Anadolu Etap İçecek de tüm Coca-Cola İçecek sistemine nüfuz ederek daha fazla büyüme fırsatı yakalayacaktır. Yapılan pay devir sözleşmesi ile Anadolu Etap İçecek’in sermayesini temsil eden payların %80’inin satışı 112 milyon ABD Doları karşılığında gerçekleşecek olup, işlem bedeli, işlemin tamamlanma tarihinden bir önceki işgünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurunun ortalaması esas alınarak belirlenecek kur ile TL karşılığına denk gelen tutar olarak belirlenecektir. Anlaşma için belirlenen firma değeri ise 214 milyon ABD Dolarıdır. Satışa konu Anadolu Etap İçecek’in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun hisse değer aralığı tespitini içeren bağımsız değerleme raporu KPMG tarafından hazırlanmıştır. İşleme konu olan payların devir bedeli, değerleme raporunda tespit edilen hisse değer aralığı içerisinde yer almaktadır. Pay devrinin tamamlanması, sözleşmede yer alan ön şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu izinlerine tabi olup, devrin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. İşlem, Anadolu Efes’in Anadolu Etap Tarım’daki ortaklığında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

TOASO… Şirket Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve üretim sistem altyapı değişikliği çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2023 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrika 16 Ocak 2023 Pazartesi günü üretime başlayacaktır.

SEYKM… Şirket aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2018/140 E. sayılı dosyasındaki taleplere ek olarak, 09.05.2018 – 21.12.2022 tarihleri arasında mahrum kalınan kazanç iddiası (maddi zarar) ve manevi zarar istemli olarak Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/332 E. sayılı dosyasında tazminat davası açılmıştır. Konu davada duruşma günü verilmemiş olup, davaya şirket cevap verilecektir.

CCOLA… Coca-Cola Icecek A.Ş. (CCI) %100 iştiraki olan CCI International Holland B.V. (“CCIHBV”) ve The CocaCola Company (“TCCC”) %100 iştiraki olan Atlantic Industries Co. (“AI”) bugün AI’nın The Coca-Cola Beverages Pakistan Limited’da (“CCBPL”) sahip olduğu %49,67 hissesinin CCIHBV tarafından satın alınmasına (“İşlem”) ilişkin olarak pay devir sözleşmesi (“Anlaşma”) imzalamışlardır. CCI, CCBPL’nin halihazırda %49,67 hissedarı olup, kalan hisseler yerli bir hissedara ait bulunmaktadır. CCI Yönetim Kurulu, 20 Aralık 2022 tarihli toplantısında CCBPL’nin %49,67 oranında hissesinin 300 milyon ABD Doları (“Tutar”) karşılığında CCIHBV tarafından satın alınmasını onaylamıştır. İşlem bedeli, TCCC ile yürütülen ve bağımsız bir değerleme raporunu referans alacak şekilde ikili müzakereler sonucunda belirlenmiştir. Buna göre, CCBPL’nin firma değeri, 635 Milyon ABD Doları olarak tespit edilmiştir. İşlemin tamamlanması ile CCI’nın CCBPL’daki doğrudan ve dolaylı sahipliği %99,34 olacaktır. Anlaşmanın, devlet ve diğer ilgili kurumların onayının alınması sonrasında 2023’ün ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

AHGAZ… Şirket sermaye artırımından 2.607.000.000 TL , Ortak satışından 874.500.000 TL olmak üzere toplam 3.481.500.000 TL halka arz geliri elde etmiştir. İzahnamede verilen taahhüt üzerine Ahlatcı Holding A.Ş. tarafından, Şirkete alacak tutarı olan 841.355.033,63 TL 26.12.2022 itibariyle ödenmiştir.

GLCVY… Şirket ile Credit Europe Bank (Suisse) SA arasında sağlanan anlaşma neticesinde 5,1 milyon USD anaparaya sahip ticari nitelikli alacak portföyünün şirkete devir ve temlik edilmesine ilişkin sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.

INVEO… Şirketin 21 Aralık. 2022 tarihli özel durum açıklamasında, bağlı ortaklığı Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin unvanının Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesi amacıyla başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere gerekli tüm onayların alındığı ve Şirketin unvanının Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildiği duyurulmuş olup, Şirketin unvanı bugün itibarıyla Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

GEDIK… Şirketin 21 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasında, iştiraki Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin unvanının Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesi amacıyla başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere gerekli tüm onayların alındığı ve Şirketin unvanının Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildiği duyurulmuş olup, Şirketin unvanı bugün itibarıyla Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

POLHO… Bağlı ortaklığı Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. (“Poliport”), Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile İltisak Hattı Protokolü imzalandığını bildirmiştir. İmzalanan İltisak Hatları Protokolü ile proje başlangıcı olan 3. Hat km: 54+636’dan ayrılan makastan itibaren Poliport liman sahası içerisine tüm altyapı, üstyapı ve ilave yolları ile birlikte 4 adet demiryolu hattı inşaa edilecektir. Demiryolu hattı inşaasına ilişkin proje ve yapım işleri Poliport tarafından gerçekleştirilecektir.

SKBNK… Bankanın %99,04 oranında bağlı ortaklığı olan Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izinlere uygun olarak Esas Sözleşmesi’nin 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., ve 25. maddelerinin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın