1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 14 dk okuma süresi
35
finance 281 5

HEDEF… Hedef Yatırım Bankası A.Ş. kuruluşu 23.06.2022 tarihinde İstanbul ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiş ve kuruluşa müteakip faaliyet izni alınmasına yönelik çalışmalara başlanmıştı. Şirketin %20 oranında pay sahibi olduğu 500 Milyon TL sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, BDDK’ya faaliyet izni için bugün başvuru yapılmıştır.

RNPOL… Şirket Yönetim Kurulunun 27.12.2022 tarih ve 2022/22 Sayılı kararı ile satışına karar verilen, Şirket aktifinde Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak bulunan Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi 3196 Ada, 3 Parsel 3.Kat 5.nolu mesken, 5.500.000 TL bedel ile 28.12.2022 tarihinde peşin bedel ile satılmıştır.

KOZAL… 29.11.2022 tarihli KAP açıklamasında Şirket, Nevşehir ili Avanos ilçesi dahilindeki, Yurt İçi yerleşik kişiye ait ruhsat sahasının, Şirkete devir işlemi tamamlanınca devir bedeli ve diğer hususların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. Invictus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait, Nevşehir ili Avanos ilçesi sınırları dâhilindeki, 56086 ruhsat ve 2443897 erişim sayılı IV. Grup işletme ruhsatı bedelsiz olarak ve aşağıdaki şartlarda Şirkete devredilmiştir. – Sözleşme tarihinden itibaren sahada arama geliştirme faaliyetlerine başlanacak olup; en geç 3 yıl içerisinde söz konusu sahada arama faaliyetleri tamamlanacaktır. – Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 yıl içinde üretime başlanmaz ise, üç yıldan sonraki dönem için üretime geçinceye kadar Invictus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne her yıl söz konusu ruhsat için tanımlı vadede 30.000 ABD Doları ödeyecektir. – Rödovans bedeli; faturalar ve diğer yasal evraklarda belirtilen tutarlar ve üretim miktarı esas alınarak, tüm altın ve diğer metaller için ödenecek devlet hakkı düşüldükten sonra kalan satış tutarının yüzde iki (%2) oranı üzerinden altı ayda bir hesaplanacak ve ödenecektir.

SMRTG… Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., yurtiçinde yerleşik müşterisinden Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 1.500.000,00 ABD Doları tutarında sipariş almıştır. (Güncel baz ABD Doları/TL kuru ile toplam bedel 28.044.600,00 -TL’dir.)

EKGYO… T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen “İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 2. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi” nin Yer Teslimi, Yüklenici “TURGUT Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş.” ye 27.12.2022 Salı günü yapılmıştır.

EKGYO… T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen “İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi” nin Yer Teslimi, Yüklenici “GÜRTAŞ Yapı End. ve Tic. A.Ş.” ye 27.12.2022 Salı günü yapılmıştır.

EKGYO… DAPGM… Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Ormanköy Çekmeköy), 558 Ada 2 Parsel Konut + Ticaret Blokları ve 559 Ada 2 Parsel Sosyal Kültürel Tesisin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 26.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.

FROTO… Şirketin 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 200 milyon Avro tutarına kadar kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi anlaşması, 14 Temmuz 2021 tarihinde EBRD ile imzalanan 650 milyon Avro tutarındaki kredinin devamı niteliğindedir. Bu miktarın 54 Milyon Avro’su EBRD, 146 Milyon Avro’ya kadar olan kısmı ise sendikasyona katılan Green for Growth Fund Southeast Europe S.A. SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East Limited, MUFG Bank Ltd, Société Générale ve ILX Management B.V. tarafından sağlanacak olup, kredinin 31 Ocak 2023 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir. Kredinin, 77,5 milyon Avro tutarına kadar ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yaklaşık dört yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 4,50; 122,5 milyon Avro tutarına kadar ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yaklaşık altı yıl olan kısmının faiz oranı ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 4,65 olarak belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır.

KARSN… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde; – 2022 yılında, Şirket ile hisselerinin tamamı Şirkete ait olan Karsan Europe SRL arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına, – 2022 yılında, hisselerinin tamamı Şirkete ait olan Karsan Europe SRL ile hisselerinin %50’si Şirkete ait olan Hervouet Corporate Industry SAS arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşması ve/veya ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle bu raporun hazırlanmasına ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmasına karar verilmiştir. 2022 Yılı Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde; 2022 yılında, Şirket ile Karsan Europe SRL, ve Karsan Europe SRL ile Hervouet Corporate Industry SAS arasında yapılan satış işlemlerinin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’undan fazla bir orana ulaşması nedeniyle, bu Rapor’da Şirketin finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamında olan söz konusu Şirketler arasında yapılmakta olan ve yapılması planlanan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğuna ilişkin bilgi sunulmuştur.

NTGAZ… 17.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiği üzere; Konya İli Karatay İlçesi’nde toplam kurulu gücü 2.400,84 kWp olacak şekilde Güneş Enerji Santrali (“GES”) için Çağrı Mektubu alınmıştır. Çağrı Mektubunu takiben, yatırım teşvik belgesi alınmış olup, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınması planlanan yıllık 3.991 MWs elektrik üretmesi beklenen GES için, yüklenici firma ile 28.12.2022 tarihinde Anahtar Teslim Mühendislik Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.

DIRIT… Borsa İstanbul tarafından şirketten ara dönem bilançosu talep edilmiştir. Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan Ara Dönen Bilanço hazırlanmıştır.

AKSGY… Akiş Mudanya Adi Ortaklığı’nca İstanbul İli Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamında 1882 ada 51 parselde, 1892 ada 29 parselde ve 1893 ada 19 parselde arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

ISYAT… Şirket ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan Portföy Yönetimi Sözleşmesi karşılıklı mutabık kalınarak 1.1.2023 – 31.12.2023 dönemini kapsayacak şekilde bir (1) yıl süreyle uzatılmıştır.

ASUZU… Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş (FZK) otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. Otomotiv sektörü için başta araç gövde imalatı olmak üzere, konstrüksiyon seri parça imalatlarını yapmaktadır. Şirket ve FZK arasında devam etmekte olan ticari faaliyetleri ve iş birliğini geliştirerek, FZK’nın otomotiv faaliyetlerinin kısmi devir yapılarak şirket tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. FZK ‘nın otomotiv sektörüne ilişkin üretiminde kullanılan ve karkas olarak tabir edilen metal saclarının, yarı mamul ve detaylarının üretimine ilişkin makine parkının ve demirbaşlarının, çalışan uzman işçi kadrosunun ve stoklarının, know-how teşkil eden tüm belgelerinin şirketimize devri yapılacaktır. Kısmi devir işlemine müteakiben FZK diğer sanayi kollarındaki faaliyetlerine kendi unvanı altında devam edecektir. FZK’ya ödenecek toplam kısmı devir bedeli 6,5 milyon $ + KDV’dir, ödemelerin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Şirket ile Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş arasında 28.12.2022 tarihinde tarafları arasında kısmi işlemlerine dair “ön protokol” imzalanmıştır.

EYGYO… Şirkete ait İstanbul İli Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde yer alan 1893 ada 19 parsel, 1892 ada 29 parsel ve 1882 ada 51 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili olarak yüklenici firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre yüklenici firma tarafından inşa edilecek yapılardan Şirket arsa sahibi olarak %55 oranında pay alacaktır.

ARDYZ… Şirket, tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, Büyük Veri İşleme (Big Data), Sayısal İkiz (Dijital Twin), Nesnelerin İnterneti (IoT), Gömülü İş Zekası (Embedded BI), Ontoloji, Bina Bilgi Sistemleri (BİM, CObie, IFC) Modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (Facility Management System) yazılımları geliştiren SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ’nin %100 ünü 1.100.000 USD (20.586.500 TL) karşılığında satın almıştır.

POLHO… Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi tarafından şirkete 28.12.2022 tarihinde yapılan yazılı bildirimle Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olan Pendik arazisinde 10723 ada 3 parsel için 13 adet ve 10724 ada 2 parsel için 17 adet yapı ruhsatı başvurusu 27.12.2022 tarihi itibariyle onaylanmıştır.

HDFGS…INFO… Hedef Yatırım Bankası A.Ş. kuruluşu 23.06.2022 tarihinde İstanbul ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiş ve kuruluşa müteakip faaliyet izni alınmasına yönelik çalışmalara başlanmıştı. Şirketimizin %30 oranında pay sahibi olduğu 500 Milyon TL sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, BDDK’ya faaliyet izni için bugün başvuru yapılmıştır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak A1 Capital

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir