1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

- - 7 dk okuma süresi
106
basliksiz 2 kurtarildi

OZKGY… Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Fişekhane, Bulvar 216, ve İş İstanbul Plaza’da yıllık yaklaşık 45,9 milyon TL+KDV sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Büyükyalı, Göktürk 1-2, Hayat Tepe projelerinde yaklaşık 3,27 milyar TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

AKSGY… Şirkete ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi’nde kain ve T.C. Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 73, Ada N 1083 ve Parsel N 68’de kayıtlı 3 Bloktan Oluşan Betonarme Karkas Bina ve Arsasından müteşekkil 41.356,83-m2 yüzölçümlü ana gayrimenkulün AVM/Doğu Bloğunda 1. Bodrum Katta yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı 763/1921318 arsa paylı “Dükkan” niteliğindeki (59) no.lu bağımsız bölüm alıcı ile şirket arasında akdedilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliğinin 18 Ocak 2023 tarihli düzenleme şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 45.125.000,00-TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve devir bedeli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’nin tanzim ve imza tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir.

ISGSY… 26.10.2022 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere Bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. (“Toksöz”) ortaklarından Zafer Parlar, tüm hisselerini diğer ortak Şamil Toksöz’e devrederek ortaklıktan ayrılmış, Toksöz aleyhine açtığı tüm davalardan feragat etmiş ve taraflar arasında konu ile ilgili bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu feragat doğrultusunda İlgili mahkemeler nihai kararlarını vermiş ve davacının davalardan feragati Toksöz lehine sonuçlanmıştır.

CUSAN… Şirket Yönetim Kurulu’nun 18.01.2023 tarihli toplantısında; – Şirketin mevcut iş hacmi, sektör ve piyasa koşulları ile ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak; artan talebi karşılamak, büyüme hedefleri doğrultusunda satışlarımızdaki ihracat payını artırmak, üretimde yeni teknolojiler uygulamak suretiyle yerel ve küresel piyasalarda rekabet avantajı sağlamak ve başta otomotiv, ulaştırma (kara, hava ve raylı sistemler), savunma, yenilenebilir enerji ve beyaz eşya sektörü olmak üzere farklı sektörlere hizmet verebilmek için mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini yaklaşık %70 oranında artıracak yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına, – Tahmini maliyeti yaklaşık 30 Milyon USD olan ve tamamlanma süresi 24 ay olarak öngörülen söz konusu yatırım kapsamında, tesis yerleşim yerinin temin edilmesine, başlangıç için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına ve profil üretim hattı kurularak faaliyete geçirilmesine, – Söz konusu yeni üretim tesisinin, mevcut üretim tesisi ve pazara yakınlığı ile lojistik avantajı dikkate alınarak, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Evrensekiz Beldesi’nde inşa edilmesine, – Tesis inşaatının gelecekte yapılması muhtemel ek yatırımlara (dökümhane, ek profil üretim hattı, yüzey işlemler ve mekanik işlemler hattı) ve tam entegre bir üretim yapısına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmasına ve yapılmasına, söz konusu yatırım için gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

AVGYO… Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin 17.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak yıllık 92.040 TL(kdv dahil) bedelle, yıllık peşin ödeme alınarak Bimal İnşaat Gayrimenkul Yat.San.Tic.Şti’ne kiraya verilmesine karar verilmiştir.

ULUFA… Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında; Şirketin bankaya dönüşeceği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

EMNIS… Şirket 20/04/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) alındığı, 22/06/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) madde revizesi yapıldığını ve kapama tarihinin 18/01/2023 duyurulmuştu. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 446.435,06USD tutarında ihracat ve 227.095,14USD tutarında ithalat gerçekleştirilmiş olup, ilgili belgenin kapama işlemleri başlatılmıştır.

RAYSG… Şirketin 2022 yılı Ocak – Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 6.148.770.094.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 176,93 oranında artış meydana gelmiştir.

SAMAT… Yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul kararlarının iptaline karar verilmiş olan dava dosyaları halen derdestdir. Bu kararların yürürlüğü ancak kesinleşme ile mümkün olacağından, verilen iptal kararlarının bu aşamada yürürlüğü yoktur. Şirket tüm faaliyetlerine yetkili yönetim kurulu tarafından devam etmektedir.

Kaynak A1 Capital

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın