1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete başlıkları

Resmi Gazete başlıkları

- - 4 dk okuma süresi
63
6823580138

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7085)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7086)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087)

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7088)

–– Hatay İli, İskenderun İlçesi, Cebike Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Yeni Devlet Hastanesinin Yapımı Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7089)

–– Hatay İli, Antakya İlçesi, Gülderen Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Yeni Şehir Hastanesinin Yapımı Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7090)

–– Hatay İli, Defne İlçesi, Bostancık Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4564 Ada, 23 Parsel Numaralı Taşınmazın, Yeni Devlet Hastanesinin Yapımı Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7091)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7092)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/15)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/16)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2023 Tarihli ve 11799 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2021/34231 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2016/6815 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2020/6731 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2020/215 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın