1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Resmi Gazete başlıkları

Resmi Gazete başlıkları

- - 1 dk okuma süresi
56
finance 9 9

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/158, 159, 160, 161, 162, 163)

TEBLİĞLER

–– 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/59, K: 2022/111 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/21, K: 2023/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2023/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2020/3264 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2020/6926 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın