1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Tapdi Oksijen kar payı dağıtacak

Tapdi Oksijen kar payı dağıtacak

- - 3 dk okuma süresi
72
3568289178

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

''Sermaye Piyasası Kurulunun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 242.664.419 TL net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 114.329.777,64 TL net dönem karı mevcuttur. 2022 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında, şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye muhasebe standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2022 yılı net dönem karı olan 242.664.419 TL'den, 5.716.488,88 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, SPK düzenlemeleri doğrultusunda yıl içinde şirketimizce yapılan toplam 4.618.308 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alındığında 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karı toplam 241.566.238,12 TL olarak hesaplanmıştır. Dağıtılabilir kar üzerinden Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamıza ilişkin 03.03.2022 tarih ve 2022/001 sayılı yönetim kurulu kararımızla 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı yönetim kurulu kararımız dikkate alınarak önümüzdeki dönemin içerdiği belirsizlikler ve riskler, dış kaynaklardan finansman kullanımının mevzuat gereği sınırlandırılmış olması ve yüksek maliyeti, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin başına gelmiş ve çok acı sonuçlara yol açmış deprem felaketi nedeniyle şirketimizin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere getirilen ek vergiler göz önünde bulundurularak dağıtılabilir karın yüzde 15'ine tekabül edecek şekilde 36.234.935,72 TL tutarında ortaklara birinci kar payı dağıtılması, 2.983.493,57 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve kar dağıtımına 19.06.2023 tarihinden itibaren başlanması hususlarının olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın