1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. TSPB’nin “Uygulamalı Şirket Değerleme” eğitimi başlıyor

TSPB’nin “Uygulamalı Şirket Değerleme” eğitimi başlıyor

- - 3 dk okuma süresi
63

“Uygulamalı Şirket Değerleme” eğitimi Danışman, Eğitmen, Finans ve Değerleme Uzmanı Dr. Hünkar İvgen, eğitmenliğinde 23-24-27 Mart 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak verilecek.

Eğitim Çevrim-içi Eğitim “Zoom” uygulaması üzerinden saat 10.00 – 14.00 arasında düzenlenecek.

TSPB’den eğitim hakkında şu açıklama yapıldı:

Bu eğitimde; fiyat ve değer kavramları, şirket değerleme yöntemleri, şirketlerin nasıl değerlendiği ve değeri etkileyen faktörler, şirketlerin gerçek değeri, ucuz-pahalı hisse senetlerinin nasıl belirlendiği, şirket değerini etkileyen faktörlerin neler olduğu, uzun vadeli finansal tahmin, regresyon analizi, yapısal ayrıştırma ve satışların yüzdesi gibi tahmin yöntemleri, sermaye maliyetinin nasıl belirlendiği, temel olarak finansal performans ve iflas riski değerlendirmesi konuları ele alınacaktır.

Eğitim konuları şu şekilde:

Değerlemeye Giriş ve Değerleme Kavramları: Fiyat, Değer, Değerleme ve Değerlendirme Kavramı, Başlıca Değer Kavramları.

Temel Finans Matematiği ve Yatırım Kararları: Paranın Zaman Değeri, Gelecekteki, Bugünkü Değer, Anüiteler, Yatırım Kararları, Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı.

Temel Mali Tablolar ve Analizi: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosu, Finansal Tablo Analizi
Firmaların İflas Riskini Değerlendirme, Firdeg Platformu Üzerinde Uygulamalar.

Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi: Sermaye Yapısı, Borç Maliyeti ve Özsermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti, Firdeg Platformu Üzerinde Uygulamalar.

Finansal Tahmin: Finansal Tahmin Yöntemleri, Regresyon Analizi, Tarihsel Büyüme, Satışların Yüzdesi, Satışların ve Giderlerin Tahmini, İşletme Sermayesi Kalemlerinin Tahmini, Yatırımların Tahmini, Proforma Mali Tabloların Tahmini (5-10 Yıl), Firdeg Platformu Üzerinde Uygulamalar.

Şirket Değerleme: Genel Kabul Görmüş Değerleme Yaklaşımları, İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi, Göreceli Değerleme (Piyasa Çarpanları), Özsermaye Değerine Dayanan Çarpanlar, F/K Oranı, F/NA Oranı, F/S Oranı, PD/DD Oranı ve Diğerleri, Şirket Değerine Dayanan Çarpanlar, FD/FAVÖK Oranı, FD/Satışlar ve Diğerleri, Net Aktif Değeri Yönetimi.

Halka Açık ve Açık Olmayan Şirketler Üzerinde Uygulama: Halka Açık Arçelik, Aksa, Ereğli, Türk Traktör, Tat Gıda, Halka Açık Olmayan Solo Dinamik A.Ş, Sanboru A.Ş, Firdeg Üzerinde Katılımcı Seçimli Diğer Uygulamalar.

Eğitime katılma şartları; Eğitimin 20 kişilik kontenjanı bulunmakta. Başvurularını gerçekleştirilen katılımcılara online eğitime giriş için gerekli bilgiler iletilecektir.”

Ekran görüntüsü 2023 03 22 161054

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın