1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Tuğçelik Alüminyum’dan bedelli sermaye artırımı

Tuğçelik Alüminyum’dan bedelli sermaye artırımı

- - 4 dk okuma süresi
67
screenshot 39

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz yönetim kurulu 14.03.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1-Şirket esas sözleşmesinin 6’ncı maddesi çerçevesinde, şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL’si mevcut ortaklar tarafından nakden, geri kalan 62.500.000 TL’nin ise, 56.500.000 TL tutarlı kısmı Şirketimiz ortaklarından Nersan Holding A.Ş., 1.500.000 TL tutarlı kısmı Mehmet NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Tuba Nergiz, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Begüm BİRBEN ve 1.500.000 TL tutarlı kısmı Burak Nergiz’in Şirketimize nakden ödemiş olduğu tutarlardan olmak üzere sermaye avanslarından karşılanarak toplam 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 180.000.000 TL’ye çıkartılmasına, 2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına, 3- Nakit olarak artırılan 150.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek 150.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal değerli hamiline yazılı imtiyazsız Borsa’da işlem gören nitelikte B grubu pay olarak ihraç edilmesine, bu kapsamda mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, 4- Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, 5- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satılmasına, 6- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz tarafından verilen 14/03/2023 tarihli taahhütname ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25. maddesi çerçevesinde, payların Birincil Piyasada gerçekleşecek satış fiyatlarının ortalamasından Mehmet Nergiz’e satılmasına, 7- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 8- Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, oy birliği ile karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu’nun işbu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.”

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın