1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Tüpraş, kar dağıtacak

Tüpraş, kar dağıtacak

- - 4 dk okuma süresi
13
finance 53 1

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 41.044.621.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 34.891.189.014,29 TL cari yıl karı ve 3.523.207.956,78 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20’lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 41.044.621.000 TL net dönem karına 287.763.392,21 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 41.332.384.392,21 TL olduğu, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesi sonucu 31.367.981.057,51 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görülmüş olup, buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşmenin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli genel kurulda ortaklar tarafından onaylanan kar dağıtım politikası’na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının 12.500.000.000 TL ortaklara birinci kar payı, 1.248.623.717,43 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesinin, ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 12.500.000.000 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin, kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde VUK’a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesinin ve ortaklara ödenecek toplam 12.500.000.000 TL kar payının ve 1.248.623.717,43 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin cari yıl kazançlarından karşılanmasının, kar dağıtımı sonrası TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 27.295.997.282,57 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre ise 17.619.357.340,08 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, tam mükellef kurumlarla Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt, yüzde 4.087,10 oranında ve 40,8709674 TL net nakit kar payı ödenmesinin, kar payı ödeme tarihinin 10 Mart 2023 olarak belirlenmesinin olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.”

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir