1. Anasayfa
  2. Dijital Gazete
  3. Zorlu Enerji’den bedelli sermaye artırımı

Zorlu Enerji’den bedelli sermaye artırımı

- - 4 dk okuma süresi
69
finance 15

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde; şirketimizin döviz cinsinden kredi riskinin azaltılması ve bilanço ve finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000.000,00-TL (Üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%140 oranında) artırılarak 6.000.000.000,00-TL (Altımilyar Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, Zorlu Holding AŞ’nin 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına,

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına,

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan Borsa’da satılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına, Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu’nun 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ’ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

İş bu karar kapsamında sermaye artırım işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin ifası için yönetime yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın